Sosyoloji Terimleri

Sosyoloji Terimleri

Sosyoloji Terimleri, Sosyoloji kısaca toplum bilimi olarak tanımlanır. İnsan toplumlarının yaşayış biçimlerini, davranış biçimlerini inceleyen bir bilimdir. Sosyolojini terimleri bilindiği zaman toplumla alakalı yapılan araştırma ve incelemelerde, sosyoloji ile alakalı olan akademik yazıları anlama ve yorumlama kabiliyeti artar.

Sosyoloji Terimleri

Alt Kültür; Toplumdaki egemen toplumsal grup dışında yer alan toplumsal gruplar kümesine denir. Egemen olan kültür biçiminin dışındaki kültür normları.
Alt Yapı; Toplumsal gruba ait olan tüm maddi bölüm. Genel olarak toplumun günlük hayat içerisinde kullandığı maddi ögeler.
Anaerkil; Eğer toplumsal yönetim kuvveti kadın elinde ise durum anaerkil olarak tanımlanır. Toplumsal kuruluşların hepsinde yönetim gücü kadının elindedir. Bu durumda egemenlik kız çocuk üzerinde devri daim olur.
Anomi; Toplum ilişkilerini yönlendiren kurallar bütününün zayıflaması neticesinde meydana gelen boşluk durumudur.
Ataerkil; Eğer toplumsal yönetim kuvveti erkeğin elinde ise durum anaerkil olarak tanımlanır. Toplumsal kuruluşların hepsinde (devlet kurumları, kamu kurumları, iktisadi işletmeler vs.) yönetim gücü erkeğin elindedir. Bu durumda egemenlik erkek çocuk üzerinde devri daim olur.
Burjuva; Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan, fabrika tarzı üretim araçlarına sahip olacak şekilde zenginleşen sermaye kesimi. Kapitalist toplum düzeni içinde yer alan üst seviye grup.
Bürokrasi; Devlet mekanizması içinde yer alan kişi, grup ve kuruluşların bütünü.
Cemiyet; İş bölümü yapmak için bir araya gelmiş, aralarındaki ilişki boyutu mesafeli olan insanların meydana getirdiği grup.
Çekirdek Aile; Sadece anne, baba ve çocukların yer aldığı aile biçimi.
Deflasyon; Ekonomide toplam arzın, toplam talepten çok daha fazla olmasıdır. Deflasyon kısaca enflasyon olayının tam tersidir.
Devalüasyon; Enflasyon neticesinde mal yada hizmet ihtiyacını giderme amacı ile ülke ithalat durumuna yönlendirilir. Bu esnada ihracat tıkanır, para değeri altın ve döviz olarak düşer. Devaülasyon durumu ülkede para durumunun ani değişimidir.
Devrim; Toplumdaki tüm yaşam biçimleri, düşünce biçimleri, değerlerde oluşan ani ve köklü yapılan değişimler.
Enflasyon; Toplumun herhangi mal yada hizmete olan ihtiyacının topluma sunulan imkanlardan daha fazla olması durumudur. Ürünün değeri artar, paranın değeri düşer. Ülke parasının değer yitirmesi olayıdır.
Faiz; Değişim değeri olan herhangi bir sermayenin üretim esnasında elde etmiş olduğu gelir, kar payı.
Gelenek; Toplumda eski zamanlarda yaşayan atalardan nesilden nesle gelmiş olan sözel ve davranış biçimlerinin etkin yaptırım gücü olan kural bütünü.
Görenek; Toplumların davranış biçimlerini düzene sokan ama uyulması için bir yaptırım kuvveti olmayan kural bütünü.
Halk; Bir ülke içinde yaşayan ortak kültür, dil ve yaşam geçmişine sahip olan insan topluluğu.
Kültür; Toplumun tarihsel süreç içinde yaşadığı toplumsal değişim yolları ile kazandığı bütün maddi ve manevi değerler ve bu değerleri yaşatmada kullanılan araçlar.
Meşru; Halk tarafından onayı alınmış olan kurallar ve durumlar.
Nicelik; Herhangi bir şey yada durumun ölçülebilir ve sayısal olarak belirtilebilen kısmı.
Nitelik; Herhangi bir şey yada durumun ölçülebilir ve sayısal olarak belirtilemeyen kısmı yani betimsel tarafı.
Otorite; Birey yada grubun halk tarafından meşru karşılaşılan karar verme ve yönlendirme kuvveti, yetkisi.
Saygınlık; Toplum içinde birey yada kurumlara karşı üstünlük sağlayan durum, prestij.
Töre; Toplumdaki alışıldık kalıp davranışlar.

Bunların dışında karşılaşılan sosyoloji terimleri; tekel, yaptırım, sermaye, teokrasi, üst kültür, rant, revalüasyon, proleterya, milli gelir ve monografi.
Son Güncelleme : 30.03.2021 00:35:52
Sosyoloji Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyoloji Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sosyoloji Terimleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme ve diyet terimleri; bilindiği takdirde daha bilinçli şekilde kilo vermek kolaylaşır. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kış mevsiminde ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022