Sosyoloji Terimleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Sosyoloji Terimleri, Sosyoloji kısaca toplum bilimi olarak tanımlanır. İnsan toplumlarının yaşayış biçimlerini, davranış biçimlerini inceleyen bir bilimdir. Sosyolojini terimleri bilindiği zaman toplumla alakalı yapılan araştırma ve incelemelerde, sosyoloji ile alakalı olan akademik yazıları anlama ve yorumlama kabiliyeti artar.

Sosyoloji Terimleri

Alt Kültür; Toplumdaki egemen toplumsal grup dışında yer alan toplumsal gruplar kümesine denir. Egemen olan kültür biçiminin dışındaki kültür normları.

Alt Yapı; Toplumsal gruba ait olan tüm maddi bölüm. Genel olarak toplumun günlük hayat içerisinde kullandığı maddi ögeler.

Anaerkil; Eğer toplumsal yönetim kuvveti kadın elinde ise durum anaerkil olarak tanımlanır. Toplumsal kuruluşların hepsinde yönetim gücü kadının elindedir. Bu durumda egemenlik kız çocuk üzerinde devri daim olur.

Anomi; Toplum ilişkilerini yönlendiren kurallar bütününün zayıflaması neticesinde meydana gelen boşluk durumudur.

Ataerkil; Eğer toplumsal yönetim kuvveti erkeğin elinde ise durum anaerkil olarak tanımlanır. Toplumsal kuruluşların hepsinde (Devlet kurumları, kamu kurumları, iktisadi işletmeler vs.) yönetim gücü erkeğin elindedir. Bu durumda egemenlik erkek çocuk üzerinde devri daim olur.

Burjuva; Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan, fabrika tarzı üretim araçlarına sahip olacak şekilde zenginleşen sermaye kesimi. Kapitalist toplum düzeni içinde yer alan üst seviye grup.

Bürokrasi; Devlet mekanizması içinde yer alan kişi, grup ve kuruluşların bütünü.

Cemiyet; İş bölümü yapmak için bir araya gelmiş, aralarındaki ilişki boyutu mesafeli olan insanların meydana getirdiği grup.

Çekirdek Aile; Sadece anne, baba ve çocukların yer aldığı aile biçimi.

Deflasyon; Ekonomide toplam arzın, toplam talepten çok daha fazla olmasıdır. Deflasyon kısaca enflasyon olayının tam tersidir.

Devalüasyon; Enflasyon neticesinde mal ya da hizmet ihtiyacını giderme amacı ile ülke ithalat durumuna yönlendirilir. Bu esnada ihracat tıkanır, para değeri altın ve döviz olarak düşer. Devaülasyon durumu ülkede para durumunun ani değişimidir.

Devrim; Toplumdaki tüm yaşam biçimleri, düşünce biçimleri, değerlerde oluşan ani ve köklü yapılan değişimler.

Enflasyon; Toplumun herhangi mal ya da hizmete olan ihtiyacının topluma sunulan imkânlardan daha fazla olması durumudur. Ürünün değeri artar, paranın değeri düşer. Ülke parasının değer yitirmesi olayıdır.

Faiz; Değişim değeri olan herhangi bir sermayenin üretim esnasında elde etmiş olduğu gelir, kar payı.

Gelenek; Toplumda eski zamanlarda yaşayan atalardan nesilden nesle gelmiş olan sözel ve davranış biçimlerinin etkin yaptırım gücü olan kural bütünü.

Görenek; Toplumların davranış biçimlerini düzene sokan ama uyulması için bir yaptırım kuvveti olmayan kural bütünü.

Halk; Bir ülke içinde yaşayan ortak kültür, dil ve yaşam geçmişine sahip olan insan topluluğu.

Kültür; Toplumun tarihsel süreç içinde yaşadığı toplumsal değişim yolları ile kazandığı bütün maddi ve manevi değerler ve bu değerleri yaşatmada kullanılan araçlar.

Meşru; Halk tarafından onayı alınmış olan kurallar ve durumlar.

Nicelik; Herhangi bir şey ya da durumun ölçülebilir ve sayısal olarak belirtilebilen kısmı.

Nitelik; Herhangi bir şey ya da durumun ölçülebilir ve sayısal olarak belirtilemeyen kısmı yani betimsel tarafı.

Otorite; Birey ya da grubun halk tarafından meşru karşılaşılan karar verme ve yönlendirme kuvveti, yetkisi.

Saygınlık; Toplum içinde birey ya da kurumlara karşı üstünlük sağlayan durum, prestij.

Töre; Toplumdaki alışıldık kalıp davranışlar.

Bunların dışında karşılaşılan sosyoloji terimleri; tekel, yaptırım, sermaye, teokrasi, üst kültür, rant, revalüasyon, proleterya, milli gelir ve monografi.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Konfeksiyon Terimleri Nelerdir?

Konfeksiyon Terimleri Nelerdir?

Tıbbi Terimler Nelerdir?

Tıbbi Terimler Nelerdir?

Depresyon Terimleri Nelerdir?

Depresyon Terimleri Nelerdir?

Motosiklet Terimleri Nelerdir?

Motosiklet Terimleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Bilim Terimleri Nelerdir?

Bilim Terimleri Nelerdir?

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Anatomi Terimleri Nelerdir?

Anatomi Terimleri Nelerdir?

Ekonomik Terimler Nelerdir?

Ekonomik Terimler Nelerdir?

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Hamam Terimleri Nelerdir?

Hamam Terimleri Nelerdir?

Hız Terimleri Nelerdir?

Hız Terimleri Nelerdir?

Güncel

Özel Eğitim Terimleri Nelerdir?

Özel Eğitim Terimleri Nelerdir?

Güncel

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Güncel

Parlamento Terimleri Nelerdir?

Parlamento Terimleri Nelerdir?

İnşaat Terimleri Nelerdir?

İnşaat Terimleri Nelerdir?

Ofis Terimleri ve Anlamları

Ofis Terimleri ve Anlamları

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Basketbol Terimleri Nelerdir?

Basketbol Terimleri Nelerdir?

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Bilgisayar Terimleri ve Anlamları

Bilgisayar Terimleri ve Anlamları

Çıkarma İşlemi Terimleri Nelerdir?

Çıkarma İşlemi Terimleri Nelerdir?

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Spor Terimleri Nelerdir?

Spor Terimleri Nelerdir?

Astroloji Terimleri ve Anlamları

Astroloji Terimleri ve Anlamları

Tavla Terimleri Nelerdir?

Tavla Terimleri Nelerdir?

Resim Terimleri Nelerdir?

Resim Terimleri Nelerdir?

Fen Terimleri Nelerdir?

Fen Terimleri Nelerdir?

Biyoloji Terimleri Nelerdir?

Biyoloji Terimleri Nelerdir?

Hava Durumu Terimleri Nelerdir?

Hava Durumu Terimleri Nelerdir?

Autocad Terimleri Nelerdir?

Autocad Terimleri Nelerdir?

Terim Nedir Terim Nasıl Oluşur?

Terim Nedir Terim Nasıl Oluşur?

Dini Terimler Nelerdir?

Dini Terimler Nelerdir?

Coğrafi Terimler Nelerdir?

Coğrafi Terimler Nelerdir?

Teknoloji Terimleri ve Anlamları

Teknoloji Terimleri ve Anlamları

Uçak Terimleri Nelerdir?

Uçak Terimleri Nelerdir?

Arkeolojik Kazı Terimleri Nelerdir?

Arkeolojik Kazı Terimleri Nelerdir?

Lojistik Terimleri Nelerdir?

Lojistik Terimleri Nelerdir?

Tekstil Terimleri ve Anlamları

Tekstil Terimleri ve Anlamları

Sinema Terimleri Nelerdir?

Sinema Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Tiyatro Terimleri Nelerdir?

Tiyatro Terimleri Nelerdir?