Hukuk Terimleri

Hukuk Terimleri

Hukuk Terimleri, toplum yararını sağlamak amacıyla konulan ve kamu gücü tarafından desteklenip kamu erki ile oluşturulan düzendir. Bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerini, bireylerin devletle olan ilişkilerini ve yine bireylerin toplumla ilgili ilişkilerinin tamamını düzenler. Düzenleme işlemini yaparken din kurallarından, ahlak kurallarından ve görgü kurallarından yaptırımlar uygular.

Hukuk Terimleri

İlliyet, yapılan hareket ile netice arasındaki bağlantıya illiyet denir. Yani davranışın sonucunda meydana gelen zararla davranış arasındaki neden sonuç ilişkisini anlatan hukuk terimleri arasındadır.

Mücbir sebep, kişinin kendisi dışında meydana gelen öngörülemeyen ve karşı konulması mümkün olmayan olağan üstü durumlara mücbir sebep denir.

Kusur, ayırt etme gücüne sahip olan kişinin hukuka aykırı davranışlarda bulunmasıdır.

Müteselsil, bir birine bağlı birden çok hareketin olması anlamını taşır. Baştan sona doğru sinsileleri anlamında olan hukuk terimi

Muvazaa, irade ve beyan arasında karşılıklı, bilinçli meydana getirilen uyumsuzluk durumuna denir. Basit ve nispi çeşitleri vardır. Muvazaa ya sözleşmenin niteliği ile ilgili olur yada bedel konusunda meydana gelir.

Hükümsüzlük, hukuksal işlemin hüküm ve sonuç oluşturmasına engel olan yaptırım türüdür. Kendi içinde butlan, tek taraflı bağlamazlık olarak sınıflandırılır.

Fesih, borç ilişkisinin tek yönlü olarak irade beyanı sonucu sona ermesine fesih denir.

Edim, yerine getirilmesi mümkün olan bir taahhüttür. Edim yerine getirilirken illa ekonomik karşılığı olması gerekmez. Yerine getirmek anlamında kullanılan hukuk terimi

İvaz, karşılıklılık olarak da bilinir. Yani taraflar birbirlerine karşı hem alacaklı hem borçlu durumdadırlar.

Muaccellik, borcun borçludan istenebilir hale gelmesi durumudur.

Tescil,tapu kütüğüne kayıtlı taşınmazların üzerinde ayni hakkın kurulması yada kapsamının farklılaşması yada tamamen ortadan kaldırılması için yapılan işlemlerdir. Tescil işlemi taşınmaz sahibi tarafından yazılı bir şekilde yapılır.

Emtia, ticarete konu olabilecek her türlü eşya, mal anlamı taşır.

Zilliyet, kişinin bir şeyi elinde bulundurmasına zilliyet denir. türleri vardır.

Ayni haklar, sınırlı haklar ve sınırsız haklar olarak iki başlıkta ele alınır. Sınırsız diye bahsedilen ayni haklar mülkiyet hakkında söz konusu iken sınırlı ayni haklarda irtifak hakkı ve rehin hakkı ve taşınmazlar yükü olmaktadır.

Nispi butlan, İlgili taraflar tarafından ileri sürülen tamamen bozuk olmayacak derecede olan sakatlık durumudur.

Hısımlık, gerçek kişiler arasındaki kan veya işlemsel bir bağ ile meydana gelen yakınlık ilişkisidir. Kan hısımlığı ve kan dışı hısımlık olmak üzere iki grupta incelenen hukuk terimi içindedir.

İfa, borçlanılan edimin yerine getirilmesi, borcun sona ermesi durumudur.

İbra, borcun meydana gelmesi kanunen veya borç tarafları arasında belli şekillerde yapılsa bile aralarında yapacakları bir sözleşme ile ya tamamen yada kısmen borcun ortadan kaldırılmasını sağlayan, kişilerin aralarında yaptıkları şekle bağlı olmayan bu sözleşmeye ibra denir.

Temerrüt, alacaklının hiç bir sebep olmadan borcunu yada edimini yerine getirme konusunda yaşanan geçime yada ayak direnmedir.

Malik, sahiplik yada satış belgesi düzenlenen kişi demektir.

Nispilik Mutlak olmayan anlamında kullanılır.

Tereke, kişinin ölümü yada kayıp olması durumunda mirasçılarına geçebilecek para ve benzeri bütün hakları ve borçları anlatan hukuk terimi

İnfisah, ortadan kalkma anlamında kullanılan bir hukuk terimidir.

Yeddi emin, Haciz edilen malın satışı yapılıncaya kadar yada taşınırlar da tahliyeleri durumunda malın sahibi bulununcaya kadar muhafaza eden kişi anlamındaki hukuk terimleri
Son Güncelleme : 24.03.2021 18:24:54
Hukuk Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hukuk Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hukuk Terimleri"
Bu hukuk terimlerinin biraz daha anladığımız terimler olması, yani daha çok günlük hayatta kullandığımız terimlerden oluşması iyi olmaz mıydı? Bunu köylüsü, şehirlisi, okuyanı, okuma yazma bilmeyen herkes her terimi bilemez ama mahkeme karları öyle veriliyor doğru mu? Yazık değil mi hukuk okuyanlara öğrenmek zorundalar bunların hepsini?
Yaren . 11.09.2018 22:46:25
CEVAP YAZ
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme ve diyet terimleri; bilindiği takdirde daha bilinçli şekilde kilo vermek kolaylaşır. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kış mevsiminde ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022