Hukuk Terimleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Hukuk Terimleri, toplum yararını sağlamak amacıyla konulan ve kamu gücü tarafından desteklenip kamu erki ile oluşturulan düzendir. Bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerini, bireylerin devletle olan ilişkilerini ve yine bireylerin toplumla ilgili ilişkilerinin tamamını düzenler. Düzenleme işlemini yaparken din kurallarından, ahlak kurallarından ve görgü kurallarından yaptırımlar uygular.


Hukuk Terimleri


İlliyet, yapılan hareket ile netice arasındaki bağlantıya illiyet denir. Yani davranışın sonucunda meydana gelen zararla davranış arasındaki neden sonuç ilişkisini anlatan hukuk terimleri arasındadır.

Mücbir sebep, kişinin kendisi dışında meydana gelen öngörülemeyen ve karşı konulması mümkün olmayan olağan üstü durumlara mücbir sebep denir.

Kusur, ayırt etme gücüne sahip olan kişinin hukuka aykırı davranışlarda bulunmasıdır.

Müteselsil, birbirine bağlı birden çok hareketin olması anlamını taşır. Baştan sona doğru sinsileleri anlamında olan hukuk terimi.

Muvazaa, irade ve beyan arasında karşılıklı, bilinçli meydana getirilen uyumsuzluk durumuna denir. Basit ve nispi çeşitleri vardır. Muvazaa ya sözleşmenin niteliği ile ilgili olur ya da bedel konusunda meydana gelir.

Hükümsüzlük, hukuksal işlemin hüküm ve sonuç oluşturmasına engel olan yaptırım türüdür. Kendi içinde butlan, tek taraflı bağlamazlık olarak sınıflandırılır.

Fesih, borç ilişkisinin tek yönlü olarak irade beyanı sonucu sona ermesine fesih denir.

Edim, yerine getirilmesi mümkün olan bir taahhüttür. Edim yerine getirilirken illa ekonomik karşılığı olması gerekmez. Yerine getirmek anlamında kullanılan hukuk terimi

İvaz, karşılıklılık olarak da bilinir. Yani taraflar birbirlerine karşı hem alacaklı hem borçlu durumdadırlar.

Muaccellik, borcun borçludan istenebilir hale gelmesi durumudur.

Tescil, tapu kütüğüne kayıtlı taşınmazların üzerinde ayni hakkın kurulması ya da kapsamının farklılaşması ya da tamamen ortadan kaldırılması için yapılan işlemlerdir. Tescil işlemi taşınmaz sahibi tarafından yazılı bir şekilde yapılır.

Emtia, ticarete konu olabilecek her türlü eşya, mal anlamı taşır.

Zilliyet, kişinin bir şeyi elinde bulundurmasına zilliyet denir. Türleri vardır.

Ayni haklar, sınırlı haklar ve sınırsız haklar olarak iki başlıkta ele alınır. Sınırsız diye bahsedilen ayni haklar mülkiyet hakkında söz konusuyken sınırlı ayni haklarda irtifak hakkı ve rehin hakkı ve taşınmazlar yükü olmaktadır.

Nispi butlan, İlgili taraflar tarafından ileri sürülen tamamen bozuk olmayacak derecede olan sakatlık durumudur.

Hısımlık, gerçek kişiler arasındaki kan veya işlemsel bir bağ ile meydana gelen yakınlık ilişkisidir. Kan hısımlığı ve kan dışı hısımlık olmak üzere iki grupta incelenen hukuk terimi içindedir.

İfa, borçlanılan edimin yerine getirilmesi, borcun sona ermesi durumudur.

İbra, borcun meydana gelmesi kanunen veya borç tarafları arasında belli şekillerde yapılsa bile aralarında yapacakları bir sözleşme ile ya tamamen ya da kısmen borcun ortadan kaldırılmasını sağlayan, kişilerin aralarında yaptıkları şekle bağlı olmayan bu sözleşmeye ibra denir.

Temerrüt, alacaklının hiçbir sebep olmadan borcunu ya da edimini yerine getirme konusunda yaşanan geçime ya da ayak direnmedir.

Malik, sahiplik ya da satış belgesi düzenlenen kişi demektir.

Nispilik Mutlak olmayan anlamında kullanılır.

Tereke, kişinin ölümü ya da kayıp olması durumunda mirasçılarına geçebilecek para ve benzeri bütün hakları ve borçları anlatan hukuk terimi.

İnfisah, ortadan kalkma anlamında kullanılan bir hukuk terimidir.

Yeddi emin, Haciz edilen malın satışı yapılıncaya kadar ya da taşınırlar da tahliyeleri durumunda malın sahibi bulununcaya kadar muhafaza eden kişi anlamındaki hukuk terimleri

Hukuk Terimleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Genetik Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Balistik Terimleri Nelerdir?

Balistik Terimleri Nelerdir?

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sinema Terimleri Nelerdir?

Sinema Terimleri Nelerdir?

Psikoloji Terimleri Nelerdir?

Psikoloji Terimleri Nelerdir?

Mühendislik Terimleri ve Anlamları

Mühendislik Terimleri ve Anlamları

Doğa Yürüyüşü Terimleri Nelerdir?

Doğa Yürüyüşü Terimleri Nelerdir?

Hamam Terimleri Nelerdir?

Hamam Terimleri Nelerdir?

Güncel

Dericilik Terimleri Nelerdir?

Dericilik Terimleri Nelerdir?

Güncel

Gemicilik Terimleri Nelerdir?

Gemicilik Terimleri Nelerdir?

Güncel

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Matematik Terimleri Nelerdir?

Matematik Terimleri Nelerdir?

Atıcılık Terimleri Nelerdir?

Atıcılık Terimleri Nelerdir?

Tıbbi Terimler Nelerdir?

Tıbbi Terimler Nelerdir?

Binicilik Terimleri Nelerdir?

Binicilik Terimleri Nelerdir?

Reklamcılık Terimleri Nelerdir?

Reklamcılık Terimleri Nelerdir?

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Sağlık Terimleri ve Anlamları

İhracat Terimleri ve Anlamları

İhracat Terimleri ve Anlamları

Edebiyat Terimleri Nelerdir?

Edebiyat Terimleri Nelerdir?

Havacılık Terimleri Nelerdir?

Havacılık Terimleri Nelerdir?

Müzikte Hız Terimleri ve Anlamları

Müzikte Hız Terimleri ve Anlamları

Çıkarma İşlemi Terimleri Nelerdir?

Çıkarma İşlemi Terimleri Nelerdir?

Gemi Terimleri Nelerdir?

Gemi Terimleri Nelerdir?

Mitoloji Terimleri ve Anlamları

Mitoloji Terimleri ve Anlamları

Siyaset Terimleri Nelerdir?

Siyaset Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Hamilelikte Ultrason Terimleri Nelerdir?

Hamilelikte Ultrason Terimleri Nelerdir?

Veteriner Terimleri Nelerdir?

Veteriner Terimleri Nelerdir?

Astroloji Terimleri ve Anlamları

Astroloji Terimleri ve Anlamları

Terminoloji Terimleri Nelerdir?

Terminoloji Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6