Muhasebe Terimleri

Muhasebe Terimleri

Muhasebe terimleri; iyi öğrenildiği takdirde muhasebeyi anlamak kolaylaşır. Muhasebe, en teknik tanımıyla bir şirket veya şahsi işletmenin hesaplarını kaydeden, belirli kurallara göre sınıflandıran, özetleyerek anlaşılır şekilde yorumlayan ve analiz eden bir pozitif bilimdir. Her bilim dalında olduğu gibi muhasebede de bazı teknik terimler çok sık kullanılmaktadır. Ülkemizde "Tek Düzen Hesap Planı" adı verilen hesap planı kullanılmaktadır. Bu hesap çizelgesinde her muhasebe hesabına karşılık gelen bir sayı kullanılmaktadır. Bu sayılar 100 Kasa hesabıyla başlar ve 500 sermeye hesabına kadar gider. Ondan sonra her yüzlükte farklı tabla oluşturulur. Örneğin 600'lü hesaplar Gelir tablosu hesabı, 700'lü hesaplar ise Maliyet Hesapları olarak bilinir. Bu hesaplar Nazım yani yardımcı hesap olarak da bilinen 900'lü hesaplarla sona erer.

En çok kullanılan muhasebe terimleri nelerdir?
  • Dönen varlık: Bilançoda yer alan bu varlıklar bir yıldan daha az kısa süre içinde nakde dönüştürülebilme özelliğine sahiptir. Örneğin kasa, banka bu bilanço kısmında yer alır. Tek düzen hesap planına göre 100'den başlayarak 200'e kadar sırasıyla numaralandırılır.
  • Duran Varlık: Bilançoda borç kısmında gösterilen ve 200'den başlayıp 300'e kadar devam eden hesaplar altında takip edilen duran varlık, bir yıldan daha kısa süre içinde satılıp paraya çevrilmesi düşünülmeyen, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin edilen varlıklardır. Örneğin taşıtlar, demirbaşlar bu grupta yer alır.
  • Mizan: Kelime anlamı olarak saymak, ölçmek ve tartmak olarak bilinen mizan aylık, geçici ve kesin mizan olmak üzere 3 kısma yarılır. Aylık mizan, her ayın sonunda muhasebe hesaplarının açık verip vermediği kontrol etmek için düzenlenir. Kesin mizan ise yıl sonunda yani aralık ayında yapılan mizandır. Mizan sayesinde hesaplar bir çizelgeye kaydedilir ve alacakla borç toplamı karşılaştırılır.
  • Bilanço: Bir ticari işletmenin belirli bir dönem aralığında içinde bulunduğu mali durumu, varlıklarını, alacaklarını ve sermayesini gösteren çizelgeye verilen isimdir. Bilanço büyük T halinde düzenlenir. Borç ve alacak olmak üzere 2 kısmı vardır. T harfinin sol tarafına borçlar yani dönene varlıklarla duran varlıklarla ilgili kayıtlar yapılır. Sağ tarafına ise alacaklar yani kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve sermaye kaydedilir. Dönem onunda alacak ve borç toplamının birbirine eşit olması gerekir.
  • Gelir Tablosu: Bir ticari işletmenin belirli bir dönem boyunca elde ettiği gelirle yaptığı gideri takip eden hesaptır. Gelir tablosu hesapları yıl sonunda yevmiye defterine kaydedilerek kapatılır.
  • Yevmiye defteri: Muhasebe terimlerinden bir diğer yevmiye defteridir. Bu defter, ticari işletmenin bir gün boyunca yaptığı mali işlemlerin tarihle işlem sırasına ve muhasebe kurallarına göre kaydedildiği defterdir.
Son Güncelleme : 07.03.2021 11:59:16
Muhasebe Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Muhasebe Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Muhasebe Terimleri"
Muhasebe alanında bir iş arıyorum. Fakat muhasebe terimleri ile ilgili hiç bir bilgim yok. Muhasebe terimleri nelerdir? Muhasebe nedir, ne yapar? En fazla kullanılan muhasebe terimleri nelerdir? Muhasebe terimlerinden mizan nasıl yapılır? Muhasebe terimlerinden bilanço nasıl yapılır? Gelir tablosu nedir ve nasıl kapatılır? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Ahmet . 04.10.2018 14:31:40
CEVAP YAZ
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022