Edebiyat Terimleri

Edebiyat Terimleri

Edebiyat Terimleri; Edebiyat, bireylerin duygu ve düşüncelerini kendine has bir dil ile estetik kurallar bütünü ile hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilmesidir. Bir bilimdir ve her bilimin olduğu gibi edebiyatın da terimleri vardır. Edebiyat alanında yazılan her türlü akademik yazıları, makaleleri yada yapılan konuşmaları anlamak için edebiyat terimlerini iyi bilmek gerekir. Dili iyi kullanmak, üslup, tarzları anlama gibi durumlar terimleri ve karşıladıkları anlamları bilmekten geçer.

Edebiyat Terimleri ve Anlamları

Açık hece; Sesli harf ile belirtilen kısa hecelerdir. Aruz veznine göre tüm açık heceler kısa hece olarak bilinir.

Açıklama; Edebi olarak yayınlanan bir eseri daha fazla kitle için anlaşılır olması bakımından yapılan yazılı çalışmalardır. Okuyucunun eseri çözmesi ve anlaması için gerekli olan çalışmadır.

Adapte; Herhangi bir dil ile yazılan eseri, farklı bir dilde yer ve şahıs isimlerini değiştirerek olayların örf, adet, gelenek, duyuş bakımından aktarıldığı dili konuşan kişilerin hayatına uygulamak yöntemi ile yapılan serbest çeviri tarzıdır.

Akrostiş; Şiirlerde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağı doğru sıralandığı zaman anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Latin edebiyatında akrostiş ''üç dize'' olarak adlandırılırken Divan edebiyatında ''muvaşşah'' olarak adlandırılır.

Ana Fikir; Konusu belirli olan eserin vermek istediği asıl düşünce.

Bab; Edebi eserin düzene sokulmasında konuların ele alındıktan ve işlendikten sonra ilgili bölümlerin en geniş kapsamlı olanı.

Balad; Üç tane uzun bir tane kısa bendden meydana gelen Batı edebiyatı nazım çeşidi.

Bedi; İlm-i bedi olarak da bilinir. Ve sözleri kulağa hoş gelecek, ruha heyecan verecek biçimde güzelleştirme yolunu gösteren bilim.

Belagat; Yerinde ve düzgün söz söyleme sanatına denir. Sözlerin açık, anlaşılır, söylenme sebebi ve söylenen kişiye göre düzenlemesini anlatan bilimdir.

Bezm; Muhabbet ve içki meclisidir. Genel olarak Divan edebiyatında kullanılır. Tamlamalar biçimindedir.

Cevazı edebi; Kelimelere vezne uydurmak için birtakım değişiklikler ile kullanılması, hece, ses ucu veya kısa okume biçiminde yapılan hataları hoş karşılama.

Cönk; Halk edebiyatında ürünlerin yazıldığı defterdir. Antoloji olarak değerlendirilirler.

Dandizm; Üslubun yapmacık olması durumudur. Sanatçıları taklit etme amacı ile kullanılan üsluptur.

Delalet; Kelimeler ve anlamları arasındaki ilişkidir. İki başlık halinde hecelenir.

Deyim; Genel olarak gerçek anlamı dışında farklı anlamı olan kalıplaşmış sözcüklerdir. En az iki kelime ile kurulur.

Dipnot; Yazarın eserde faydalandığı kaynakları ve alıntı sözleri metnin geçtiği bölümlerde belirtmesidir.

Eda; Sözlerde ve yazılardaki ifade biçimidir. Anlatış biçimi, uslup tarzıdır.

Entimizm; İnsan ruhunun gizli olan mahremini samimi ve içten şekilde anlatma, içtencilik.

Fabl; Hayvanlar, nesneler ve cansız varlıklara arasında geçen hayal ürünü masa türü. İntak ve teşhis sanatı kullanılarak yazılır. Olayda cansız varlıklara canlı varlık karakteri verilir.

Fasıl; Kitaptaki bölümlerden her biri, ayırma yada bölme. Mevsim anlamına da gelir.

Gramer; Dili oluşturan ses, kelime yapısı ve kelime haznesi, cümle kuruluş şekilleri gibi unsurları belirleyen ve kurallara bağlayan dil bilgisi.

Hitabet; Söz söyleme sanatı olarak bilinir.

Bunların dışında edebiyat terimleri; hilye, ibda, icaz, idil, ikmal, iksar, iltizam, iltifat, istidrak, itnab, laedri, kesik, mazmun, melhane, mektup, monolog, nazım, nazire, otobiyografi, ozan, paragraf, risale.
Son Güncelleme : 08.04.2021 08:47:20
Edebiyat Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Edebiyat Terimleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme ve diyet terimleri; bilindiği takdirde daha bilinçli şekilde kilo vermek kolaylaşır. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kış mevsiminde ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022