Elektrik Terimleri

Elektrik Terimleri

Elektrik terimleri; enerji iş yapabilme özelliğidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisi, nükleer enerji, ısı enerjisi, termal enerji ve hidrolik enerji, enerji çeşitlerinden bazı çeşitleridir. Elektrikli cihaz ve makinelerin çalışmasını sağlayan enerjiye, elektrik enerjisi adı verilmektedir. Elektrik akımı bir cihaza verildiği zaman cihazın çalışmasını sağlamaktadır. Eğer cihaz bir soba ise sıcaklık, bobin ise manyetik alan oluşturmaktadır, motor ise dönme hareketini meydana getirmektedir.

Elektrik terimleri nelerdir;

Aktif Enerji: Bir aktif gücün zaman ile çarpımından ortaya çıkan elektrik enerjisidir. Ölçü birimi olarak kwh kullanılmaktadır.
Aktif Güç: Şebekeden çekilen akım ile gerilim arasındaki açının kosinüsü ile akım ve gerilimin çarpılması durumunda meydana gelen güç bileşenidir.

Dağıtım Sistemi: Elektrik dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde sahip olduğu elektrik dağıtım tesislerine ve şebekesine verilen isimdir.

Dağıtım Şirketi: Bir bölgede elektrik dağıtımı ile sorumlu olan tüzel kişilerdir.

Elektrik Devresi: Sigorta, üreteç, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı olan bir sistemden elektrik akımının izlediği yola elektrik devresi adı verilmektedir. Elektrik devresi; kapalı devre, kısa devre, açık devre olmak üzere üç çeşit şeklindedir.

Gerçek Zamanlı Dengeleme: Aktif elektrik enerji talebini gerçek zamanlı olarak dengede tutmak amacı ile dağıtım sistemi tarafından yürütülen tüm faaliyetlere verilen isimdir.

Hidroelektrik Santrali: Yükseklik kazandırılmış suyun potansiyel enerjisine hidrolik enerji adı verilmektedir. Bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesislere hidroelektrik santral adı verilmektedir.

İletim: Elektrik terimlerinden olan iletim; elektrik enerjisinin 36 KW üzerindeki hatlardan nakline verilen isimdir.

Amper: Bir elektrik akımının akış şiddetini gösteren birime denilmektedir. Elektrik akımı saniyede bir coulomb hızı ile akmaktadır.

Görünür güç: Bir aç devresine uygulanan gerilimin ürünüdür. Görünür güç devrenin gerçek gücü olmamaktadır. Çünkü güç faktörü hesaplama sırasında dikkate alınmamaktadır.

Kalibrasyon: Ölçümden elde edilen değerin, tatbik edilen değerler için tanımlanan bir aralıkta olmasını sağlayacak şekilde bir cihazın ayarlanma şeklidir.

Kondansatör: Kapasitansi olan bir elektrikli cihazdır.

Toprak: Bilerek veya bilmeden bir elektrik akımını toprak yerine geçen bir iletkene bağlamak anlamına gelen bir iletken bağlantısıdır.

İzolasyon: Bir devrede bulunan iletkenleri birbirinden ayırmak için iletken üzerinde kullanılan iletken olmayan bir maddedir. Özellikle yalıtımlı kabloların üretiminde kullanılan iletken olmayan bir malzemedir.

Faz Açısı: Takım ve gerilim dalga şekilleri arasında derece veya radyan ile ölçülen açısal yer değiştirmeye verilen isimdir.

Artık Akım: Çok fazlı olan bir sistemde, tüm hat akımlarının toplamına verilen isim elektrik terimlerinden biridir.

Direnç: Akım hızının aksine, birimi ohm ile gösterilmektedir.

Kısa Devre: Topraklanmamış bir iletkenin, topraklanmış bir nesne ile teması sonucu ortaya çıkan yüke denilmektedir. Farklı bir potansiyelin iki noktası arasında bilerek veya bilmeden yapılan düşük empedansı olağan dışı bağlanma şeklinden kaynaklanmaktadır.

Volt: Elektromotor kuvvetin birimine verilen isimdir. Bir ohm dirençli bir amperlik akım oluşturmak için gerekli olan elektrik potansiyeline denilmektedir.

Gerilim Düşmesi: Akımdaki gerilimin düşmesi ile oluşmaktadır.

Referans Değeri: Transdüktörün yerleşik olan hatalara uyum sağladığı bir etki miktarına ilişkin tek bir değeri olan belirli bir aralığa verilen isimdir.

Kalkış Akımı: Empedans yük direncinin normal çalışma değerine kadar yükselmeden önce yaşanan akımda meydana gelen ilk akıma verilen isim elektrik terimlerinden biridir.

Frekans: AC sistemlerinde hertz birimi ile gösterilen akımın yön değiştirme hızının bir dalga biçiminin tam döngülerinin sayısının birim zamandaki ölçümüdür.

Son Güncelleme : 06.04.2021 20:07:17
Elektrik Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Elektrik Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Elektrik Terimleri"
Evde kullandığımız bir çok cihaz ve makineler elektrik enerjisi ile çalışır. Elektrik enerjisi nedir? Elektrik enerjisi dışında başka hangi enerjiler bulunmaktadır? Elektrik terimleri nelerdir? Kısa devre nedir? Gerilim düşmesi nasıl meydana gelir? Frekans nedir? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Ahmet . 29.09.2018 11:20:27
CEVAP YAZ
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme ve diyet terimleri; bilindiği takdirde daha bilinçli şekilde kilo vermek kolaylaşır. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kış mevsiminde ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022