Tarih Terimleri

Tarih Terimleri

Tarih terimleri, tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaptıklarını yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkisi içerisinde ve belgelere dayandırarak objektif bir biçimde anlatılmasıdır. Tarihte birçok medeniyet kurulmuş, birçok icat ve buluş gerçekleşmiştir. Bütün bunların bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması içinde tarih vardır. Tarihi bilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için birçok terim kullanılmaktadır.

Tarih terimleri
 • Akçe: Osmanlı Para birimidir.
 • Anal: Hititlerde kralların tanrılara hesap vereceklerini düşünmeleri sebebiyle yaşanan bütün olayları tüm gerçekliğiyle yazdıkları yıllıklardır.
 • Aşar: Öşür
 • Atabey: Selçuklularda meliklerin hocalarıdır.
 • Avasım: Abbasilerin Bizans sınırında oluşturduğu sınırdır.
 • Ayan: Bir milletin ileri gelenleridir.
 • Bedevi: Göçebe Araplardır.
 • Boy: Türklerde soy birliği.
 • Cihat: İslam dini uğruna yapılan her türlü çalışma.
 • Cülus: Osmanlı padişahlarının tahta çıkışıdır.
 • Dinar: Altın para
 • Dirhem: Gümüş para
 • Ekber-i Erşet: Hanedanın en yaşlısının tahta çıkması
 • Feodalite: Derebeylik
 • Ferman: Padişahın emri, buyruğu
 • Ganimet: Savaşta kazanılmış para veya kıymetli eşya
 • Gayr-i müslim: Müslüman olmayan
 • Gulam: Köle
 • Halife: Hz.Muhammed'in vekili anlamına gelen, müslümanların lideri olarak tanınan kişidir.
 • Hassa: Hükümdara ait olan herşey.
 • Hıdiv: Mısır valilerine verilen unvandır.
 • Islahat: İyileştirme, düzeltme, eksiklerini giderme
 • İcazetname: Eğitim kurumlarından verilen başarı diplomasıdır.
 • İhtilâl: Büyük ve ani değişikliktir.
 • İmparatorluk: Sömürgeci devlet anlamındadır.
 • İskân: Bir insanı yerleştirme, yer ve yurt edindirme anlamlarına gelir.
 • Kaime: Kağıt para
 • Kurgan: Mezar
 • Kut: Hükümdara tanrı tarafından verilen hükümdarlık yetkisi
 • Kümbet: Çadıra benzer şekilde yapılmış türbelerdir.
 • Mevali: Emevilerin Arap olmayan halka uyguladığı politika
 • Oğuz:Türkleri oluşturan 24 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyudur.
 • Ruhban: Din adamları sınıfıdır.
 • Sadrazam: Vezir-î Azam'da denilen baş vezirdir.
 • Saltanat: Babadan oğula geçen yönetim sistemidir.
 • Sikke: Gümüş para
 • Sömürge: Bir devletin başka bir devleti egemenliği altına alması ve ekonomik olarak oradan çıkar sağlamasıdır.
 • Türkmen: Oğuz etnik grubundan olup İslamiyeti kabul eden kısımdır.
 • Yörük: Anadolu'ya gelen türkmenlerin göçebe olanlarıdır.
 • Yuğ: Tarih terimlerinden olan yuğ ise eski Türklerde cenaze merasimi, ölü gömme töreni anlamlarına gelir.
 • Zımmi: İslam devletinin koruması altında bulunan gayr-i müslimlerdir.
Son Güncelleme : 19.04.2021 18:30:43
Tarih Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tarih Terimleri"
Tarih terimleriyle ilgili olarak balbal, toy şenlikleri, payitaht ve sadabat gibi kavramların anlamını bulmam gerekiyor. Bunları bilen var mı? Varsa detaylı bir şekilde açıklarsanız çok iyi olur. Ödevimi yapmam gerek. Bir de cümle içerisinde kullanımı gerekiyor. Yani örnek cümleler kurmam gerekiyor bu sözcüklerle ilgili olarak. Yardımcı olursanız sevinirim.
Aleyna . 24.10.2018 20:37:58
CEVAP YAZ
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022