İktisat Terimleri

İktisat Terimleri

İktisat terimleri; günlük yaşamda duyduğumuz terimlerden daha karmaşıktır. Hayatın her an içinde olan iktisat bilimi, sınırsız olarak ihtiyaç duyulan kaynakların kıtlığından meydana gelmiştir. Bir mala olan ihtiyaç arttıkça o malın miktarı ve doğal bir sonucu olarak da değeri artmıştır. Bir süre sonra piyasada yer alan satıcılar, kıt kaynaklar ve alıcılar ekonominin ana aktörlerinden olmuştur. İktisat bilimini iyi anlayabilmek ve ekonomik gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için karmaşık bir yapıya sahip iktisat bilimini iyi öğrenmek ayrıca terimleri iyi bilmek gerekir. Tüm dünyayı sosyal, siyasal alanda derinden etkileyen 1. Dünya savaşından sonra ekonomi de üzerine düşen payı fazlasıyla almıştır. Dünya ekonomik bunalımı olarak anılan bu dönem iktisat biliminin ivme kazanmasına sebep olmuştur. Savaş sonrasında üretimin azalıp, talebi karşılayamaması yeni iktisat akımlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

İktisat terimleri:
  • İktisat: Ekonominin çalışmasını, piyasaların yapısını, devletin ekonomiye müdahalesini ve bunların satıcı, alıcıyla piyasa üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir.
  • Piyasa: en kısa tanımıyla pazar olarak ifade edilebilir. Piyasa sınırsız sayıda alıcıyla satıcının karşı karşıya geldiği mal ve paranın dolaşım yeridir. Her iktisat bilim adamı piyasaya farklı özellikle yüklemiştir. Bu durumun bir sonucu olarak ortaya birbirinden farklı özellikle taşıyan bir çok piyasa türü çıkmıştır. monopol, oligopol, düopol ve tam rekabet piyasası bazılarıdır.
  • Arz: Üretici yani satıcı tarafından piyasada satışa sunulan mal ve hizmet miktarına verilen isimdir.
  • Talep: Tüketicinin bir mal veya hizmete olan alım isteğini ifade eder. Arz ve talep yukarıda sayılan piyasa türlerinde farklı özellikle atfedilmiştir.
  • Tam rekabet piyasası: Tam rekabet piyasası 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ilk piyasa türüdür. Bu piyasa türünün savunucusu Keynes'dir. Keynes'e göre alıcı ve satıcı tek başına piyasa koşullarını etkileyemez. Alıcı ve satıcının piyasaya giriş çıkışının serbest olduğu bu modelde alıcı satıcı sayısı sınırsızdır. Satışa sunulan mallar homojendir.
  • Monopol piyasa: Tam rekabet piyasanın tam tersi olarak çalışan piyasa türünü ifade eder. Monopol piyasaya göre ekonomi hiçbir zaman dengede değildir. Piyasada tek satıcı olduğu kabul edilir. Giriş çıkış serbest değildir.
  • Mili gelir: Milli gelir tabiri yukarıda sayılan mikro iktisat kavramlarının aksine devlet ekonomisine ait bir kavramdır. Makro iktisat terimleri arasında yer alan milli gelir, bir ekonomide belirli bir zaman aralığında safi milli gelir değerinden aynı zamanda elde edilen dolaylı vergilerin çıkartılmasıyla elde edilen geliri ifade eder. Bu gelirin nüfusa bölünmesiyle kişi başı milli hasıla ortaya çıkar. Bu gelir miktarının yüksek olması ülkenin gelir seviyesinin iyi olduğuna işaret eder.
Son Güncelleme : 09.03.2021 05:47:00
İktisat Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İktisat Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "İktisat Terimleri"
Gayri safi milli hası tam olarak ne demek? Hep merak etmişimdir. İktisat ve ekonomi terimleri arasında her yıl açıklanan bu terimin ne anlama geldiğini bir türlü çözemedim. Neye göre bu dağılımı belirliyorlar acaba? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Şimdiden teşekkürler.
Karhan . 07.09.2018 13:56:52
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022