Lojistik Terimleri

Lojistik Terimleri

Lojistik terimleri, lojistik, yük ve malzeme taşıma anlamına gelen lojistik, kamyon, uçak, tır ve tren gibi araçlar ile malzemelerin bir yerden başka bir yere aktarılması demektir. Lojistik kavramının işletme yönetimi içerisindeki önemi teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bir işletmenin en önemli girdilerini, oluşturan malzeme ve hizmetlerin en uygun kalitede en uygun maliyet ve miktarla ve en önemlisi en minimum sürede teslim alınması o işletmede uygulanan lojistik yönetimin etkinliğine bağlıdır. Bundan dolayı çoğu işletmede lojistik faaliyetleri bu konuda uzmanlaşmış lojistik şirketleri tarafından yönetilmektedir. Logistikos kelimesinden dilimize uyarlanan lojistik terimleri köken olarak askeri bir terimden ortaya çıkmıştır. Lojistik terimleri, kullanılan hammadde, mamul, yarı mamul tedariki, sevkiyat ve depolama süreçlerinin tamamını içermektedir. Lojistik terimleri o kadar fazla ve detaylıdır ki bu makale de belli başlı lojistik terimlerine ulaşabilirsiniz.

Lojistik terimleri nelerdir?

Mal ve hizmet tedarikine ilişkin planlama, organizasyon ve nakliye faaliyetlerini kapsayan lojistik, lojistik yönetimi içerisinde bazı terimler ile ifade edilmektedir. Başlıca lojistik terimleri şunlardır;

 • Ambar, depolama sürecinin yapıldığı belli bir alan ve belli bir süreci kapsayan lojistik terimidir.
 • Aktarma yapmak, depodaki malların boşaltılması, tasnif edilmesi ve düzenlenmesi anlamını taşır.
 • Arbitration antrepo, gümrük müsteşarlığının izinleri doğrultusunda içerisine sadece milli ithal ve ihraç amaçlı eşyaların koyulabileceği depoyu ifade eder.
 • Ata karnesi, bir eşyanın diğer bir ülkeye girişinde gümrük formalite işlemlerinin azaltılması ve vergiden muaf tutulmasını sağlamak için yetkili makamlarca verilen anlaşma ekidir.
 • Atr dolaşım belgesi, serbest dolaşım şartlarını içeren belgedir.
 • Boşaltma, taşınan yük ve eşya ve malzemelerin uygun bir şekilde indirilmesidir.
 • Bölünmüş yük, paketli yükleri ifade eder.
 • Cmr karayolu taşıma belgesi, CMR anlaşmasına dayanılarak karayolu taşımacılığında kullanılan bir belgedir.
 • Çekici, römork ve yarı römorkları çekmeye yaran taşıma aracıdır.
 • Depolama, belli koşullarda saklama stoklama işlemidir.
 • Dökme yük, belli bir ambalajı olmayan yük çeşididir.
 • Elleçleme, boşaltma, ayırma, teslimat, paket açma, istifleme, yenileme, toplama, ambalajlama ve yükleme işlemlerinin tamamını kapsar.
 • Fıfo, ilk giren ilk çıkar kuralını ifade eder.
 • Filo yönetimi, ulaştırma araçlarının uygun şekilde seçilmesi ve takibidir.
 • FTL tam kamyon yükünü FCL ise tam konteyner yükünü ifade eder.
 • Geçici kabul, yurtdışından getirilen malzemenin değişik maddeler ile harmanlanarak mamul yada yarı mamul haline getirilmesi ve tekrardan yurt dışına çıkarılması işlemidir.
 • Global teminat, devlet haklarını garantiye almak amacı ile düzenlenen teminattır.
 • Gümrük beyannamesi, gümrük mevzuatına göre gümrük müşaviri tarafından hazırlanan ithal veya ihracı yapılacak olan malların listesidir.
 • Gümrük vezne alındısı, ithalatta kullanılan bir belge olup her türlü ödemeyi gösterir.
 • Kabotaj, limanlar arasındaki yolcu ve yük taşıma hakkıdır.
 • Kademeli stok, aynı ürün gurupları içerisindeki ardışık stok kavramıdır.
 • Kargo, taşınan her türlü mal veya eşyadır.
 • Konsolidasyon, küçük miktarlı yüklerden oluşturulan büyük yükleme partilerini ifade eder.
 • Konteyner, deniz yolu ile özel sandıklarda taşınan yüklerdir.
 • Mahrece iade, ithal malzemenin uygunsuzluk nedeni ile ülkeye geri iade edilmesidir.
 • Mal kabul, malın depoya alınarak kaydının tutulmasıdır.
 • Nakliyat sigortası, taşınan malların zarara karşı sigortalanmasıdır.
 • Navlun, taşımacılığa ilişkin ücretlendirmedir.
 • Özel antrepo, bir firmanın sadece kendi mallarının depolandığı yerdir.
 • Palet, malların koyulduğu ahşap platformdur.
 • Stok, depoda bulundurulan malzemedir.
 • Taşıma irsaliyesi, taşıma yerine gidecek olan adres bilgilerini içeren evraktır.
 • Tedarik, malın ve hizmetin sağlayıcısına verilen isimdir.
 • Transit yükleme, taşınan yükün başka bir taşıyıcıya aktarılmasıdır.
Son Güncelleme : 15.03.2021 20:09:18
Lojistik Terimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Lojistik Terimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Lojistik Terimleri"
Iş hayatında Lojistik alanında uzun süre çalışan birisi olarak Lojistik terimlerinin bir Çoğunu biliyorum . Bu terimler bu departmanda çalışmayan insanlar için değişik yabancı farklı gelebilirsin Türkçe terimleri Ambar depolama sevkiyat olsa da bunların davlum bedenleri var yükün konulduğu konteyner terimi var yüklerin gitmesini sağlayan tırların kırkayak diye terimleri var.
Nahid . 29.08.2018
CEVAP YAZ
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri
Ofis Terimleri, Ofis, bir işte yazışmaların yapıldığı, organizasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı mekandır. Büro, yazıhane gibi isimlerde verilmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, bağımsız bir kuruluştur. Maliye Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir kuru...
Hamam Terimleri
Hamam Terimleri
Hamam terimleri; Bir çok temizlik ambiyansı ile günümüze kadar gelmiş olan hamam Roma, Fin hamamları, buhar banyosu, sauna gibi bir çok farklılıklarla günümüze kadar gelmiştir. Hamam bir rahatlatma metodu olarak görülmüş ve bir çok farklılıkla bugünl...
Kamp Terimleri
Kamp Terimleri
Kamp terimleri, İnsanların canları sıkıldığı zaman, herhangi bir yer hakkında bilgi edinilmek istendiği zamanlarda ya da sadece heyecan olması için kamp yapmaya gidebilirler. Kamp aslında hem çok eğlenceli hem de kişiye oldukça iyi gelen bir spordur....
Depresyon Terimleri
Depresyon Terimleri
Depresyon terimleri: İnsanların günlün hayatında yaşamış olduğu stres, üzüntü, kaygı, endişe, kıskançlık, bütün sorunların üst üste geleceği düşüncesi, hayal kırıklığı, sorunlar ve sıkıntılar daha da artırabilecek olan bu durum oldukça önemlidir. Çü...
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Grafik tasarım terimleri, Reklamcılık alanında ve bir çok alanda gelişmiş olan grafik tasarım günümüzde en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaya başlamıştır. Yunan dilindeki 'grapnein' kelimesinden adını alan grafik yenilikler yaparak bir ç...
Halter Terimleri
Halter Terimleri
Halter Terimleri; Halter çok eski spor dallarından biridir. Bu spordaki amaç ağırlık kaldırmaktır. Kaldırılacak ağırlıklar demir bir sopanın iki uç kısmına tutturularak gerçekleşir. Ağırlık bağlanması bu ağırlığı taşıyan kişinin boy ve kilosuna bağlı...
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Doğa yürüyüşü terimleri, 18. yüzyılın başında yabancılar tarafından keşfedilmiş olan trekking ve hiking isimlerini verdikleri doğa yürüyüşleri son zamanlarda insanların sıkça yaptığı spor haline gelmiştir Belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde bi...
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri
Güreş Terimleri, iki oyuncunun, daha önceden belirlenen kurallara uyarak, minder üzerinde bir nevi güç gösterisinde bulunup, rakibine üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı spordur. Bazı kaynaklarda dünyanın en güçlü güreşçisinin Gılgamış adında birinin ...
Havacılık Terimleri
Havacılık Terimleri
Havacılık terimleri, hava trafiğinin düzenlenmesi işlemleri sırasında kullanılan havacılık terimleri trafik esnasında herhangi bir yanlış anlama yada aksaklık oluşmaması için kullanılan terimlerdir. Havacılık terimleri için uluslararası terminalojini...
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Çıkarma işlemi terimleri: Küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olduğumuz dört işlemden bir tanesi çıkarma işlemidir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra ikinci olarak öğrenmiş oldukları ders matematiktir. Matematiğin temel kon...
Coğrafi Terimler
Coğrafi Terimler
Coğrafi terimler, Gerek coğrafi konumu gerek yaşanan iklim ve iklim farklılıkları ülkemizde birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Coğrafya hem çok geniş bir alan hem de oldukça önemli bir konudur. Çünkü ülkemiz çok önemli bir konuma sahipt...
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri
Arkeolojik Kazı Terimleri, eski dönemlere ait eşyaların ve yapıların incelenmesiyle kültürleri, dilleri, dini inanışları, yaşam alanları hakkında fikir almamızı sağlar. Kazı esnasında çıkan eşyalar, her türlü dış etkilerden hasar göreceği için restor...

 

Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Halter Terimleri
Doğa Yürüyüşü Terimleri
Güreş Terimleri
Havacılık Terimleri
Çıkarma İşlemi Terimleri
Coğrafi Terimler
Arkeolojik Kazı Terimleri
Yüzme Terimleri
Boks Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Sinema Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Üniversite Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Bisiklet Terimleri
Çağrı Merkezi Terimleri
Geometri Terimleri
Siyaset Terimleri
Motosiklet Terimleri
Uzay Terimleri
Spor Terimleri
Gazete Terimleri
Ultrason Terimleri
Gürlük Terimleri
Resim Terimleri
Popüler İçerik
Yüzme Terimleri
Yüzme Terimleri
Yüzme terimleri, su altında ya da su yüzeyinde belirli bir yöne doğru hareket etmek ve ilerlemeyi sağlayan hareketler topluluğuna kısaca yüzme adı ver...
Boks Terimleri
Boks Terimleri
Boks terimleri; İki kişi arasında yapılan hakem gözetimi altında yumruklaşarak kafaya vurdukları taktirde puan toplanan bir spor dalıdır. Karşılaşmala...
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri
Müzikte Hız Terimleri, bir parçanın yavaş yada hızlı çalınmasını belirleyen unsurların ifade edilmesine denmektedir. Ayrıca hareket yani hız terimleri...
Sinema Terimleri
Sinema Terimleri
Sinema terimleri ortalama 14 madde de özetlenebilir. Bir film çekmek istendiğinde aşağıdaki konulara dikkat etmeden bir film çekmek neredeyse imkansız...
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri
Hava Durumu Terimleri, atmosferde gerçekleşen hava olaylarını anlatan terimlerdir. Bu terimler sayesinde günlük hava olayları aktarılır. Atatürk taraf...
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri
Üniversite Terimleri; Lise bittikten sonra üniversite okumak çoğu insanın hayalidir. Fakat üniversiteye ilk gidildiği zaman yeni yaşama adapte olma sü...
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme Ve Diyet Terimleri
Beslenme ve diyet terimleri; bilindiği takdirde daha bilinçli şekilde kilo vermek kolaylaşır. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kış mevsiminde ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ofis Terimleri
Hamam Terimleri
Kamp Terimleri
Depresyon Terimleri
Grafik Tasarım Terimleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022